Najbliższe spotkanie:
???

Co jakiś czas organizowane są spotkania autorskie, na których goszczą członkowie redakcji i osoby odpowiedzialne za opowiadania czy grafiki. Przeważnie odbywają się w gorzowskim Klubie Kultury Jedynka (ul. Chrobrego 9). Uczestnicy mają okazję zdobyć za darmo egzemplarze czasopisma i zadać pytania autorom.

Nagrania wideo ze spotkań autorskich:

25.09.2018 Klub Kultury Jedynka, Gorzów Wielkopolski
Promocja numeru 1(1)/2018
Prowadzący: Sebastian Górny
Rozmówcy:
· Anna Kowalczewska – autorka grafik zamieszczonych w Landsbergonie, pisarka, autorka powieści “Księgi Wybranych: Tchnienie”
· Piotr Jakubowski – współautor opowiadania “Kolekcja”, organizator konwentu Gorcon
· Kamil Kwiatkowski – autor opowiadania “13”, muzyk
· Mariusz Sobkowiak – autor opowiadania “Błąd pierwotny”, redaktor naczelny LandsbergOnu, prezes Stowarzyszenia na rzecz innowacji społecznych “Novum”

13.12.2019 Klub Kultury Jedynka, Gorzów Wielkopolski
Promocja numeru 2(4)/2019
Prowadzący: Sebastian Górny
Rozmówcy:
·· Mariusz Sobkowiak – autor opowiadań “Z Bogiem” (#3) i “Błąd pierwotny” (#4), redaktor naczelny LandsbergOnu, prezes Stowarzyszenia na rzecz innowacji społecznych “Novum”
· Iwona Mazur – malarka (#4)
· Jakub Soborak – autor opowiadania “Sztolnie Hallibriar” (#4)
· Krzysztof Szmytkiewicz – fotograf (#3)
· Sebastian Siuda – autor opowiadania “Lokal Samotnych” (#3), muzyk (Mała Fuzja, Biała Ćma)
· Karol Wojdyło – autor opowiadania “Żałoba” (#3)
· Kamil Kwiatkowski – autor opowiadania “Przypadek Alicji K.” (#4), muzyk (Wrathu)

11.12.2020 Centrum diagnozy, terapii i edukacji MENTIS, Gorzów Wielkopolski 

Promocja numerów 1(5)/2020 i 2(6)/2020

Prowadzący: Sebastian Górny

Rozmówcy:
· Anna Kowalczewska (autorka okładki i grafik w numerze #6)
· Karol Wojdyło (autor grafik w numerze #5, korekta)
· Hihi Kalisiak (“2120”, “Pegazy”, skład magazynu)
· Jakub Łukasik (“Opowieść o gorzowskiej Wandzie”)
· Paweł Karolczuk (“Boska usterka”, “Pewnego razu…”)

Wykorzystano grafiki autorstwa:
– Anny Kowalczewskiej
– Sebastiana Górnego
– Karola Wojdyły
– Piotra Merdy

12.2021 Centrum diagnozy, terapii i edukacji MENTIS, Gorzów Wielkopolski 

Promocja numerów 1(7)/2021 i 2(8)/2021

Prowadzący: Sebastian Górny

Rozmówcy:
· Łukasz Karnacz (autor okładki w numerze #8)
· Katarzyna Barbara Gucałło („Prze(w/m)ijanie”)
· Agnieszka Rogowska („Bajka dla robota”)
· Paweł Karolczuk („Kęs”)
· Sebastian Górny („New Amazing Adventures Of Adam And Eve”)
· Katarzyna Wieczorek („L’Asile”)

23.12.2022 Klub Kultury Jedynka, Gorzów Wielkopolski
Promocja numerów 1(9)/2022 i 2(10)/2022
Prowadzący: Sebastian Górny
Rozmówcy:
· Kamil Kwiatkowski („Przypadek Alicji K.”, „Strażnicy Gorzowa”)
· Jakub Łukasik („Wanda”, „Strażnicy Gorzowa”)
· Anna Kowalczewska (grafiki, książka „Księgi Wybranych: Tchnienie”, „Strażnicy Gorzowa”)
· Katarzyna Barbara Gucałło („Prze(w/m)ijanie”, „Strażnicy Gorzowa”)
· Sebastian Siuda – autor opowiadania “Lokal Samotnych” (#3), muzyk (Mała Fuzja, Biała Ćma)
· Emi Nowak (grafiki w numerach 8-9 i okładka numeru 10)
· Anna Kowala-Nadolna (szkice historycznych bestiariuszy z numeru dziewiątego)
· Joanna Łebkowska („U podnóża katedry” z numeru dziewiątego)
· Paweł Ferensztajn (opisy miejsc w „Strażnikach Gorzowa”)