O LandsbergONie

“LandsbergON” to Pierwszy Gorzowski Magazyn Fantastyczny w formule półrocznika prezentujący opowiadania z gatunku science-fiction, fantasy i horror pisane przez gorzowskich twórców i zawierające odniesienia do naszego miasta i okolic, a także recenzje i prace graficzne. Do tej pory w naszym mieście nie było takiego periodyku. Chcemy w ten niekonwencjonalny atrakcyjny sposób promować nasze miasto wśród mieszkańców i poza granicami miasta a jednocześnie dać gorzowianom możliwość prezentowania swojej twórczości (wiemy, że w Gorzowie istnieje wielu, często młodych, twórców zajmujących się tematyką fantasy ale nie mogą oni w żaden sposób zaprezentować swoich prac). W roku 2018 wydane zostają dwa numery czasopisma, tj. pierwszy numer „LandsbergONu” w czerwcu a drugi w grudniu. Przygotowano 100 egzemplarzy każdego numeru. Zdajemy sobie sprawę, że liczba 100 egzemplarzy jest niewielka i symboliczna, ale naszym celem jest wypromowanie czasopisma i w przypadku zainteresowania zwiększenie liczby egzemplarzy i przejście do formuły kwartalnika. Aby zwiększyć zasięg „LansbergONu” każdy numer czasopisma zyska wersję elektroniczną (tzw. zin), która będzie nieodpłatnie rozprowadzana wśród instytucji zajmujących się kulturą w całej Polsce, w środowiskach zajmujących się fantastyką i wśród Gorzowian.